บันทึกการฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ(ครั้งที่ 10) วันที่10 สิงหาคม พ.ศ.2560

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560 พวกคณะนักศึกษาฝึกงานได้เตรียมปลอกหอมและกระเทียมอีกทั้งยังได้ทำการขนทราย และหินกรวด มาผสมกับปูนเพื่อที่จะทำการฉายปูนในบริเวณที่ได้ เทหิน ไปเมื่อวานและช่วงเย็น ก็ได้ช่วยกันยกป้าน ไปติดหน้าศูนย์ฝึกฯ ทั้งนี้ทำเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้กับทางศูนย์เพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากจังหวัดปทุมธานีค่ะ

                                            ทำการเตรียมปลอกหอมกับกระเทียม

                                                             ทำการผสมปูน

                                                        ช่วยกันขนปูนเพื่อไปฉาบ

                                                              ทำการฉาบปูน

                                         ช่วยกันยกป้ายมาไว้ข้างหน้าศูนย์ฝึก


                                                ช่วยกันยกป้ายขึ้นเพื่อเจาะติดกับไม้ด้านบน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)