การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  วันนี้ช่วงเช้าได้ไปดูงานที่ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี ได้ไปดูบริเวณรอบๆที่เต็มไปด้วยป่าไม้ที่ใหญ่และเขียวอุดมสมบูรณ์

ดูงานเสร็จ พี่เลี้ยงได้พาแวะทำบุญกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิม ที่วัดหนองหอย จังหวัดราชบุรีก่อนที่จะพาไปดูวิธีการทำน้ำยาเอนกประสงค์และได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นมาก่อนที่จะลงมือปฏิบัติในครั้งหน้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)