ครั้งที่ 6

วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 

มาถึง อบต. 8.10 

ช่วงเช้ากองคลังพี่ๆหน่วยฝึกสอนเรื่องบัญชี มีการคัดแยกเรื่องภาษีประชาชนจนถึงช่วงบ่าย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)