การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

8 สิงหาคม 2560

หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันนี้พวกเราได้ไปสำรวจเส้นทางในพื้นที่ตำบลลาดบัวขาวและจดบันทึกข้อมูลเพื่อนำมาทำแผนที่
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)