บันทึกการฝึกประสบการณ์ วันที่ 7 สิงหาคม 2560

วันนี้นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ได้พาทางกลุ่มของเราไปเข้าร่วมงานกิจกรรม "ประชารัฐรวมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ณ บ้านพุแค ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยกิจกรรมนี้เป็นการรณรงค์ให้ทั่วประเทศทำการปลูกต้นไม้คืนสู่แผ่นดินซึ่งเป็นนโยบาย ของนายกรัฐมนตร์ พลเอกประยุทธ์ จันทรืโอชา ในกิจกรรมนี้ก็จะมีชาวบ้าน บ้านพุแค นักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียง ทหาร ตำรวจ และบริษัทย์ห้างร้านอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งทางกลุ่มของเรานั้นไปในนามของอาสาสมัครฝนหลวงราชบุรี


(ภาพป้ายกิจกรรม)


(ภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม)


(มีการแจกต้นกล้าพันธู์ไม้เพื่อให้กลับไปปลูกที่บ้าน)


(ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มากเป็นประธานในพิธี)


(และก่อนเดินทางกลับก็ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้)


และในช่วงบ่ายหลังจากที่เดินทางกลับจากการทำกิจกรรม ทางกลุ่มก็ได้กลับมาทำงานที่ทางสาขาได้มอบหมายมาให้


"ขอบคุณครับ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยฝึก "วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด")ความเห็น (0)