การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

8 สิงหาคม 2560

หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเส้นทางและจดบันทึกข้อมูลของหมู่4 ตำบลลาดบัวขาว เพื่อจะนำไปทำแผนที่


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)