ครั้งที่ : 3 ฝึกงานวันที่2 (2 สิงหาคม 2560)

ฝึกงานวันที่ 2 ทุกคนมาทำงานกันก่อนเวลากันทุกคนเหมือนเดิม

          

               วันนี้เริ่มต้นวันกันด้วยการช่วยงานในศูนย์เล็กน้อยและเริ่มปฏิบัติงานของหน่วยฝึกคือการหาข้อมูลของหน่วยฝึกศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดทำผังบุคลากรทั้งของศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแล้ว พวกเรายังทำผังบุคลากรของหน่วยฝึกที่ 2 ของพวกเราด้วย

โดย - ได้ทำการออกแบบตัวอักษรที่ต้องใช้บนบอร์ด

 • หารูปอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในศูนย์
 • จัดทำ Pattern

             และได้มีเพื่อนๆในหน่วยฝึกเป็นตัวแทนในการออกไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ อีกทั้งไปไปจัดการปริ้นรูปมาเพื่อมาใช้ในการจัดทำผังบุคลากรของในศูนย์ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และในหน่วยฝึกของพวกเรา

ซึ่งผังบุคลากรของศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมีรายชื่อหลักๆดังนี้

 • อาจารย์ พีรพัฒน์ พันศิริ หัวหน้าศูนย์ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
 • รศ.ดร. เกศินี ประทุมสุวรรณ ที่ปรึกษาศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
 • อาจารย์ ศานติกร พินยงค์    ที่ปรึกษาศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
 • อาจารย์ อนัญญา  ทองสิมา    ที่ปรึกษาศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  

ฯลฯ


        ภาพขณะกำลังจัดทำผังบุคลากร ภาพถ่ายโดย : นางสาว ภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงศ์กวี

                             ภาพผังบุคลากรประจำศูนย์ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น


                     ภาพผังบุคลกรของหน่วยฝึกที่ 2 ศูนย์ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

           กิจกรรมในวันนี้นั้นส่วนใหญ่เป็นการช่วยงานในศูนย์เนื่องจากอีก 2 วันที่ศูนย์เราจะมีงานใหญ่คือโครงการตลาดปันสุขในวันศุกร์ที่ 4 นี้ ที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา นครปฐม ตําบล บ่อพลับ นครปฐมจึงทำให้ต้องจัดการตระเตรียมงานกัน ทั้งช่วยพี่ๆจัดทำป้ายบอกตำแหน่งต่างๆในงาน และงานเอกสารต่างในศูนย์

ในช่วงบ่ายๆใกล้ไปทางเย็น รศ.ดร. เกศินี ประทุมสุวรรณ ได้เรียกพี่ๆเจ้าหน้าที่ในศูนย์เข้าประชุมและรวมทั้งนักศึกษาฝึกงานอย่างพวกเรา ให้ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยท่านอาจารย์เกศินี ได้ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆในงาน วันศุกร์ที่  4 ที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา นครปฐม (โครงการตลาดปันสุข) นี้ว่า

 • ลำดับในงานจะดำเนินการอย่างไร
 • ในงานมีอะไรบ้าง
 • ต้องเตรียมอะไรบ้างในวันนั้น
 • ใครทำหน้าที่อะไร มอบหมายหน้าที่ตามความสามารถของแต่ละคน
 • เชิญใครมาบ้าง
 • หลังจากเสร็จงานวันนั้นนั้นแล้ว จะต้องเกิดอะไรขึ้น จะต้องมีอะไรบ้าง

 โดยท่านอาจารย์ก็ได้ให้โอกาสพวกเราได้ร่วมทำงานและมอบหน้าที่ที่เหมาะสมให้กับพวกเรา

หลังจากจบประชุม ก็ประมาณ 17.00 น แล้ว แต่พวกเราก็ช่วยงานในศูนย์ต่ออีกสักพักเจ้าหน้าที่ในศูนย์ต่างเริ่มทะยอยกลับพวกเราจึงแยกย้ายกันกลับไปพักผ่อน เพื่อให้พร้อมต่อการไปจัดสถานที่สำหรับงานวันศุกร์นี้.....

ภาพขณะกำลังประชุมเรื่อง โครงการตลลาดปันสุข ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 นี้

    ภาพขณะกำลังประชุมเรื่อง โครงการตลลาดปันสุข ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 นี้


                                                                          ภาพงานป้ายต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)