ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (2สิงหาคม 2560)

วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของ นายกอบต.หินกอง นายเทียม ทิมทอง มีการจัดอาหารไปเลี้ยงเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต2 จังหวัดราชบุรี อาหารที่จัดไปคือ ก๋วยจั๊บ มาแจกเยาวชนจำนวน500 คน รวมทั้งยังมีหน่วยงานอื่นมาร่วมด้วย


หลังจากนั้นก็ไปขอข้อมูลและพูดคุยกับนายกเทียม ทิมทอง เกี่ยวกับพื้นที่ในตำบลหินกอง ข้อมูลทั่วไปเป็นอย่างไร 

ช่วงเย็นก็มีทำอาหารอีสานกินกันในศูนย์และเดินสำรวจพื้นที่รอบๆศูนย์ค่ะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)