ศูนย์ฝึก : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่16

วันที่สอง ได้ลงพื้นที่ที่วัด เทศบาล บ้านกำนัน เพื่อที่จะสอบถามข้อมูลแระวัติความเป็นมาของชุมชนโค้กหม้อว่ามีความเป็นมาอย่างไร มีปัญหาด้านไหนและประกอบอาชีพอะไร และมีโอกาสได้เจอท่านนายกเทศมนตรีท่านได้ให้คำแนะนำแล้วข้อมูลต่างๆมาเพื่อที่จะประกอบกับการเรียนการสอนอย่างชัดเจน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)