ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพะราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่23 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 9.00-12.00น. ได้ช่วยคุณลุงวิฑูรย์เก็บไข่ไก่ที่ศูนย์ได้เลี้ยงไว้

12.10-13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-17.00น. ได้ทำการตกแต่งงานที่ทำเสร็จแล้วลงฟิวเจอร์บอร์ด


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)