ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 25 ก.ค.2560

เวลา08.30-17.00น.ได้ทำหนังสือส่งตัวกลับและทำความสะอาดศูนย์ฝึก


ภาพบรรยากาศภายในศูนย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)