ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม ลจังหวัดราชบุรี

วันที่ 15 กรฎาคม พ.ศ. 2560

09.00 น รายงานตัวต่อศูนย์ฝึก

12.00-13.00 น. ได้พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.00-17.00 น. ได้ไปพูดคุยกับกลุ่งที่สนใจในการฟื้นฟูการทอผ้า ได้ดูลายผ้าต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำ ต บ้านเลือก อ โพธาราม จ ราชบุรี 70000ความเห็น (0)