ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

09.00 น. รายงานตัวต่อศูนย์ฝึก

11.00น. ได้ไปยังบ้านคุณลุงรังสรรค์คุยเรื่องโครงการคู่อีกที่

12.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

15.00-17.00 น. ดำเนินกิจกรรมต่อจนเสร็จ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำ ต บ้านเลือก อ โพธาราม จ ราชบุรี 70000ความเห็น (0)