ยุทธศาสตร์ HE สำหรับมหาวิทยาลัย ๔.๐

มหาวิทยาลัยต้องไม่ทำงานแบบเลื่อนลอย แต่ทำงานอย่างมีเป้าหมายที่ประโยชน์ใช้สอย

ยุทธศาสตร์ HE สำหรับมหาวิทยาลัย ๔.๐

HE ย่อมาจาก High Expectation  กับ High Engagement ครับ

ผมเสนอให้มหาวิทยาลัยใช้ HE เป็นพลังขับเคลื่อนความเป็นเลิศ    สู่มหาวิทยาลัย ๔.๐ ซึ่งหมายถึงมหาวิทยาลัยเป็นกำลังสำคัญในการสร้างนวัตกรรมให้แก่ประเทศไทย  

High Expectation หมายความว่า มหาวิทยาลัยกำหนดความคาดหวังสูงต่อตนเอง     ว่าจะสามารถร่วมมือกับ engagement partner ทำงานสร้างสรรค์นวัตกรรมในกิจการของ engagement partner    เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน สังคมนวัตกรรม    

ความคาดหวังสูง ความมุ่งมั่นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภายในมหาวิทยาลัย     จะก่อพลังสร้างสรรค์  สามารถทำสิ่งที่ไม่คิดว่าจะทำได้ให้สำเร็จลุล่วงได้   

High Engagement หมายความว่า กิจการหลักของมหาวิทยาลัยทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมด พุ่งเป้าไปที่ การสนับสนุน engagement partner   มหาวิทยาลัยไม่ทำงานแบบเลื่อนลอย     แต่ทำงานอย่างมีเป้าหมายที่ประโยชน์ใช้สอย  

วิจารณ์ พานิช

๒๘ ก.ค. ๖๐

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)