ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2560​

วันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

เวลา 08.00 น.- 17.00 น. ตอนเช้ารดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษ ช่วงสาย ใส่ปุ๋ยในแปลงผัก ต้นไม้ และทำงานกลุ่มของแต่ละกลุ่ม ตอนเย็นรดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)