ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

เวลา08.30-17.30 น ตอนเช้ารดน้ำแปลงผักตอนสายๆได้เซ็นหนังสือส่งตัวกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเย็นรดน้ำแปลงผัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)