การอบรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน (วันที่ 19-21 ก.ค. 2560)

                        ได้เรียนรู้ว่าแต่ละเทคนิคมีวิธีการที่จะลงชุมชนไปนั่นเราต้องมีวิธีการใดและต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันคนในชุมชนได้อย่างมีความสุขและเข้าใจกันไม่มีปัญหากันทำให้เราเตรียมตัวที่จะไปอยู่ในชุมชน และรู้ขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนว่าลงชุมชนไปแล้วเราจะต้องทำอะไรบ้างมีวิธีการใดบ้าง และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำให้บุคลิกภาพเราดี การพุด การวางตัว การแต่งกาย และก้การเตรียมตัวที่จะไปฝึกงาน

                                                                          ห้องอบมรณ์

                          นั่งฟัง อ.จารย์พีรพัฒน์ พันศิริ บรรยายเกี่ยวกับเรื่องการใช้ gotoknow

                                                                              รวมกลุ่มนั่งทำ SWOTบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)