ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้บ้านหุบมะกล่ำ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

09.00 น. เข้ารายงานตัวกับศูนย์ศึกษา

12.30 น. รับประทานอาหาร

13.00-15.00 น. ศึกษาหมู่บ้านว่ามีการทอผ้ากี่ครัวเรือน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำความเห็น (0)