วัน อาทิตย์ ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2560

เวลา 07:00 น.ทำบุญเข้าพรรษาที่วัดแม่คะเมยกับประธานศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านน้ำทรัพย์บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)