วัน เสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 เวลา 09:00 น. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.เพชรบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)