170716-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Content & contents

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม
Revised on 2017.07.15

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “content”

       เมื่อเป็น นาม สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ แรก ว่า “KON-tent

       เมื่อเป็น คุณศัพท์ ออกเสียงเน้น พยางค์ หลัง ว่า “kuh n-TENT


Cambridge Dictionary

ให้คำอธิบาย “content” และ “contents” ว่าเป็น นาม

    โดย “content” เป็น ‘uncountable noun’

     และ “contents” เมื่อเป็น ‘singular noun’ จะเป็น ‘uncountable noun’

        หมายถึง “the ideas that are contained in a piece of writing/film/speech.”

         (ความคิดต่างๆที่ประกอบอยู่ใน ข้อเขียน/ภาพยนตร์/คำปราศัย) เช่น

                 ‘This film has adult content; it is not suitable for children.’

                 ‘His speech was very flowery, but it lacked content and was quite superficial.’

     ยังสามารถใช้ “content” ให้หมายถึง

    “the amount of a particular substance contained in something.”

    (จำนวนของสสารเฉพาะอย่างหนึ่ง ที่ประกอบอยู่ในบางสิ่ง) เช่น

           ‘ These hamburgers have a high fat content: they are not good for you.’

เมื่อใช้เป็นพหูพจน์ “contents”

ให้ความหมาย “The ‘contents’ of a book is the list of chapters or articles or parts that are in the book, with the number of the page they begin on.”

(ส่วนประกอบต่างๆของหนังสือเล่มหนึ่ง คือรายการของ บท/หัวข้อ/ส่วน ต่างๆ ที่อยู่ในหนังสือเล่มนั้น พร้อมเหมายเลขของหน้าที่เริ่มต้น) เช่น

           ‘If you look at the contents, you’ll see there’s a chapter on Japanese folk music.


Collins COBUILD English Usage Dictionary

ให้การสะกด เมื่อเป็น คุณศัพท์ และ กริยา

ว่าใช้ ‘content’ ‘contents’ contenting’ และ ‘contented’ เช่น

          ‘I’m perfectly content with the way the campaign has gone.’

          ‘Most manufacturers content themselves with updating existing models.

ให้การสะกด เมื่อเป็น นาม

ว่าใช้ ‘content’ และ ‘contents’

‘Empty the contents of the pan into the sieve.’

            ‘She is reluctant to discuss the content of the play.’ ‘The letter’s contents were not disclosed.’


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (1)

sr
IP: xxx.158.57.76
เขียนเมื่อ 

This is a difficult one again. When 'content' is uncountable, then why contents?

We may say 'contents' is used to mean several 'kinds' (not a single kind of thing) in content.

We think 'there are many types of sugars' and we say there are sugars... ;-)