7 ก.ค. 2560ติดตั้งบร์อดเตรียมต้อนรับคณะ อสม.

8.20     น. ถึงศูนย์ฝึก

8.45     น. ทำความสะอาดศูนย์

9.20     น. ทำงานของกลุ่มตัวเอง

12.30   น. พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.20   น. ติดตั้งบร์อดเตรียมต้อนรับคณะ อสม.

16.30   น. ล้างไม้ล้างมือเตรียมตัวกลับบ้าน

17.40    น. เดินทางกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)