องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม อัดเทป อาเศรียรวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

วันที่ 3 กรกฏาคม 2560 คณะกรรมการ และสมาชิก องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม อัดเทป อาเศรียรวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอขอบคุณ ผู้บริหาร สถานีโทรทัศน์ NBT 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมความเห็น (0)