การศึกษาเอ็นทรอปี เพื่อการคิดเชิงวิพากษ์ในการหาจุดเสื่อมถอยของโลกมุสลิม03

Ibnu Ahmad
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คำว่า "เอ็นทรอปี (Entropy)" นี้เริ่มต้นในศาสตร์ด้านพลังงานความร้อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานกล นิยมเรียนในวิชา อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) ของวิศวกรรมศาสตร์ แล้วตอนหลังได้รับการทำให้เป็นเรื่องทั่วไป (generalization) จนกระทั่งไปถึงวิชาสังคมศาสตร์กลายเป็น social entropy 

[ #คำครู *]


ตัวอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องทั่วไปหรือ Social Entropy คือ ภาวะเงินเฟ้อ

เงินเฟ้อ หรือ Inflation คือ (เศรษฐ) น. ภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมากเกินไปทําให้ราคาสินค้าแพงและเงินเสื่อมค่า. [ ราชบัณฑิตยสถาน ]


ภาวะเศรษฐกิจที่ราคาสินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้นแต่กำลังซื้อลดลง เช่น เราเคยซื้อข้าวยำจานละ 5 บาทในสมัยก่อน ปัจจุบันนี้จานเดียวปริมาณเท่าเดิม แต่ต้องจ่าย 10 บาท เป็นต้น


[ #EDM ]


*

www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=167058260486574&id=100015472034369

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แกะรอยการเสื่อมถอยของโลกมุสลิมความเห็น (0)