ทำงานที่ศูนย์ฝึก 19 มิ.ย. 60

08:30 ทำความสะอาดศูนย

09:00 ทำงานกลุ่ม

12:00 รับประทานอาหารกลางวัน

16:00 รดน้ำแปลงผัก

17.30 เดินทางกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)