อบรมภาษาอังกฤษครูศูนย์ PEER อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช PEER Huasai

กิจกรรมการอบรมครูภาษาอังกฤษแบบ Active Learning

ชีวิตคือการเดินทาง การเดินทางคือการเรียนรู้ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ผู้เขียนเดินทางจากดอนเมืองมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจัดอบรมภาษาอังกฤษครูศูนย์ PEER อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช กับคุณครูประมาณ 70 ท่าน ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560 ตอนเดินทางมาถึงสนามบินนครศรีธรรมราช ทีมงานท่านรองฯ อุดร นาควานิชไปรับที่สนามบิน มาแวะกินข้าวที่บางรัก แต่เป็นบางรักของนครศรีธรรมราช วันที่ 14 มิถุนายน ท่านผู้อำนวยการสง่า ด่านวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวไทร(เรือนประชาบาล) ติดราชการที่จังหวัดนครสวรรค์ เลยยังไม่ได้พบกัน ตอนนี้ผู้เขียนอยู่ที่อบรมคือ โรงเรียน หัวไทร(เรือนประชาบาล) แล้ว


ตอนแรกคุณครูไม่อยากนั่งหน้าห้องเรียน เหมือนนักเรียนในปัจจุบันเลย ใครมาสายจะได้นั่งหน้าต่างจากในต่างประเทศ ใครมาเร็วจะได้นั่งหน้าชั้นเรียนบ้านบางรักเป็นร้านอาหารที่ติดริมแม่น้ำสถานที่น่าสนใจมากบรรยากาศดี เหมือนกลับไปย้อนยุคในอดีตเลยท่านผู้อำนวยการเขต ของสพป หัวไทรมาเป็นประธานเปิดการอบรมเองเลย ตอนแรกนั่งแบบชั้นเรียนทำกิกรรมลำบากมากเลยให้นั่งแบบวงกลมเริ่มกิจกรรมด้วยกิจกรรมอาเซียน และประยุกต์เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาไทย ตอนถึงตัวละครในภาษาไทยที่เป็นพระเอก ครูบอกว่า spider man ณครูได้ยินคำว่า hero เลยคิดว่าใช้ตัวไหนก็ได้ แต่ในการอบรมต้องการตัวละครในวรรณคดีที่เป็นพระเอกกิจกรรม bird in the nest ให้ครูสองคนเป็นรังนกหรือ nest แล้วอีกคนเป็น bird จะเป็นนกเปลี่ยนรังหรือรังเปลี่ยนนกก็ได้ พยายามให้ครูฝึกการฟังและนำไปใช้ในชั้นเรียน ที่สำคัญสามารถบูรณาการกับเด็กเล้กๆได้โดยให้ครูทำเป็นตัวเลข เช่น นก 3 ตัวใน 1 รัง หรือ 3 birds in the nest เป็นต้น ภาษาอังกฤษทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบสนุกสนานได้

เมื่อได้คนผิดอออกมาก็ให้แนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษด้วย ท่านศน.ก็อยู่ร่วมกิจกรรมกับพวกเราด้วยตอนใบ้คำมีครูชาวสิงคโปร์ใบ้คำได้สนุกมาก ชื่อครู Peter มาอยู่เมืองไทยนานมาก พูดภาษาไทยได้มากทีเดียว แถมสอนได้ดีมากด้วย มีคำภาษาอังกฤษให้ คนใบ้ห้ามพูดคำต้องห้าม ปัญหาคือ คนที่ใบ้คำส่วนใหญ่มักจะเผลอพูดคำต้องห้ามตลอดเวลา Peter ใบ้คำภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ ได้ตลกมาก แต่วัฒนธรรมบางคำเราและเขาต่างกันทำให้ครูไม่เข้าใจ แต่ครูเข้าใจที่ Peter อธิบายคำว่า ฝี ได้ 555

กิจกรรมการรำมวยจีนภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรม ที่นักเรียนจะต้องออกแบบท่ารำมวยจีนโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองออกมาใช้ออกแบบท่าทางส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค์แก่นักเรียนและยังส่งเสริมกระบวนการทำงานเป็นทีมด้วย

Chinese boxing

A big melon

Cut the left, cut the right

You take one half

I take another….Ah….!!

Mea Kong River comes from the heaven

Passing my house

I take them all…Ah…!!

ตอนกลางวันให้ครูออกกำลังกายโดยให้ดู video wake up เป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า daily routines ให้ครูดู video แล้วทำท่าทางตาม video แบบข้างใต้ครับ

กิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมการฟังเพื่อนำไปสู้การอ่านให้ฝึกการฟังแบบ deep listening แล้วไปสู่กิจกรรมของ BL sounds


คุณครูฝึกการออกเสียง bl แล้วเอาการออกเสียงมาแข่งกันอ่านเป้นภาษาอังกฤษ แต่เมื่ออ่านมาพบเพื่อนจะเป่ยังฉุบทีมใดชนะจะได้ไปต่อ แต่ในภาคใต้การเป่ายังฉุบมีหลายแบบต้องตกลงกับครูก่อน เมื่อไปถึงฝ่ายตรงข้ามได้ก่อนทีมนั้นก็จะเป็นทีมที่ชนะ


กิจกรรมต่อมาเป็นการฟังแล้วให้ไปหาข้อความ ไปหาง่ายๆก็ไม่ใช้่ ผู้เขียนแต่ให้ขี่หลังเพื่อนและไปแบบม้า 2 ตัวไปหาคำศัพท์ ทีมที่ชนะต้องมาอ่านให้เพื่อนฟังและได้คะแนนเพิ่มกิจกรรมการอ่านให้หาข้อความที่ผู้เขียนติดเอาไว้ข้างฝา แล้วเอามาบอกเพื่อน หลังจากนั้นก็ช่วยกันเรียงประโยค แต่ในหนังสือผู้เข้าร่วมอบรมมีประโยคดังกล่าวแล้ว อยากให้นักเรียนฝึกการจำประโยคมาบอกเพื่อนและให้เรียงลำดับเป็นภาษาอังกฤษได้โดยใช้ first, then, next เป็นต้น


กิจกรรมต่อมาเป็น Find someone who มีข้อความให้ไปหาว่าใครทำอะไรบ้างแล้วเขียนชื่อเอาไว้ หลังจากนั้นก็สรุปว่าใครทำอะไรได้เช่นทำอาหารได้ก็ให้เล่าวิธีการทำอาหารเป็นภาษาอังกฤษเลยกิจกรรม Running dictation มีเนื้อเรื่องให้อ่านแล้วตะโกนมาบอกเพื่อน เมื่อได้เรื่องทั้งหมดแล้วนำเรื่องนั้นมาแสดงละครเพื่อเล่าเรื่อง ที่อ่านจากการบอกเพื่อน ตอนเล่าเรื่องเป็นละครสนุกมากๆ


การแสดงละครของครูสนุกสนานมาก วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ยังมีกิจกรรมการอบรมอีก 1 วัน รออ่านนะครับ ...

กิจกรรมมวยไทยโบราณ

หลังกิจกรรมการพับกระดาษเป็นปลาและผีเสื้อ คุณครูร้องเพลงภาษาอังกฤษและเต้นรำเตรียมตัวออกแบบกระบวนการเรียนการสอนของตนเอง


น้องกผอ.ก้องเกียรติ และภรรยาคือน้องอ้อน ชวนไปกินขนมจีนของหัวไทร น้องขวัญเอกภาษาอังกฤษตามไปด้วยอร่อยมาก แต่น้ำยาไม่เผ็ดเท่าไร ปกติจำได้ว่าน้ำยาจะเผ็ดมากๆๆ


คุณครูแต่ละกลุ่มนำเสนอ กระเรียนการสอนของกลุ่มตัวเอง โดยมีหัวข้อคือ 1.Title 2.Objective 3.Process 4.Evaluation และ 5.Media and materials สำหรับเป็นกรอบในการจัดกิจกรรม


ลองดู video กลุ่มที่เล่านิทานนะครับ


กลุ่มแรกเป็นการเล่านิทานภาษาอังกฤษ แสดงท่าทางและเรียงภาพจากการฟังนิทานเป็นเรื่องมดและนกพิลาบ เป็นนิทานที่มีคติสอนใจสามารถใช้ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมได้ ถ้าครูรู้จักบูรณาการให้นักเรียนได้เรียนรู้

กลุ่มต่อมาเป็นเรื่องผลไม้ ที่มีหลากลายมาก คุณครูทำสื่อได้สวยและสอนได้ดี แต่นักเรียนน่าจะได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมมากกว่านี้

กลุ่มต่อมาเรื่องอวัยวะในร่างกาย ผู้เขียนเลยเพิ่มกจกรรมให้เพื่อนนำบัตรคำไปติดตามอวัยวะของเพื่อนครู และให้วาดรูปเพื่อนที่นอนพร้อมเขียนอวัยวะด้วย ทีมนี้ใช้การนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เพลง Head and shoulder

กลุ่มต่อมาเป็นเรื่องสี แต่ใช้สีเข้ามาเกี่ยวข้องกับวันเช่นวันจันทร์สีเหลือง มี video ประกอบการสอนสีชุดนี้ด้วย

ผู้เขียนใช้กิจกรรม listening and drawing ให้ครูออกไปวาดรูปตามคำสั่ง โดยใช้สีที่กหนดจากคำสั่ง และให้เขียนเรื่องตามจินตนาการของตนเองโดยใช้ภาพที่วาดประกอบ ผู้เขียนพบว่าครูเขียนเรื่องผิดกาล(Tense) 555 แต่มีหลายกลุ่มได้คะแนนเต็ม


กลุ่มต่อมาสอนเรื่องส่วนต่างๆของต้นไม้ที่สามารถบูรณาการได้กับวิชาวิทยาศาสตร์ ครูใช้สื่อการสอนประกอบได้ดี แต่รูปภาพเกินความจริง ครูในที่ประชุมบอกว่า ดอกทานตะวัน ออกลูกเป็นมะม่วงหิมพานต์ 555


เมื่อสรุปกิจกรรมทั้งหมดท่านรองฯอุดร กล่าวปิดการอบรมแทนท่าน ผู้อำนวยการ และแยกย้ายกันกลับ ผู้เขียนมีโอกาสไปเที่ยวพัทลุงต่อคุณครูพาไปกินข้าวที่วิวยอ บนสะพานสวยมากๆ


ผู้เขียนเคยมาช่วยน้ำท่วมกับน้องสายัญ ตอนที่น้ำท่วมหนัก ตอนนั้นเอาควายน้ำมาไว้บนถนนด้วยเนื่องจากน้ำท่วมเป้นบริเวณกว้าง วันนี้กลับไปน้ำแห้งแล้ว แสงสีสวยมาก ฝีมือท่านรองฯอุดร ถ่ายภาพรวม ที่เหลือเป็นฝีมือผู้เขียนเอง

อาหารที่วิวยออร่อยดี แต่ราคาค่อนข้างแพง แต่บรรยากาศใช้ได้เลย เสียดายฝนตกเลยไม่มีภาพวิวสวยๆมาฝากสมาชิก


ขอบคุณทีมงานคุณภาพของรองฯอุดร น้องขวัญที่ดูแลเป็นอย่างดี ขอบคุณคุณครูที่ตั้งใจร่วมกิจกรรมอยากให้ประยุกต์กิจกรรมใช้ในห้องเรียน ขอบคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามาอ่าน...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (11)

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับ ชีวิตคือการเดินทาง ก็เห็นอาจารย์ขจิตนี้แหล่ะตัวจริง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับคุณ พ

เป็นเรื่องจริงครับ


.99
IP: xxx.68.233.71
เขียนเมื่อ 

Cool!

Juntima
IP: xxx.41.234.56
เขียนเมื่อ 
  1. สุดยอดเลยค่ะ เป็นอะไรที่สนุกมากกกกกกกกกกกกกกกก
Juntima
IP: xxx.41.234.56
เขียนเมื่อ 
  1. สุดยอดเลยค่ะ เป็นอะไรที่สนุกมากกกกกกกกกกกกกกกก
เขียนเมื่อ 

Thanks . 99

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครู Juntima มากครับ

ยังเขียนไม่จบ เพิ่งลง video ได้ครับ

เขียนเมื่อ 

***...มาศึกษาเทคนิคเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ค่ะ...***

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ครูมากๆครับ

  • วิวยอสวยมากๆเลยครับ ฟ้าเมฆที่ตั้งเค้าช่วยเพิ่มสเน่ห์อีกแรง
  • ความหมายคำว่าวิวยอคืออะไรครับ ชื่แปลกๆดี..
  • คุณครูผู้เข้ารับการอบรมสนุกสนานไม่แพ้เด็กๆเลยนะครับ
เขียนเมื่อ 

วิวยอเป็นร้านอาหารและที่พักแบบรีสอร์ครับพี่ครูธนิตย์

บรรยากาศดีมากๆครับ