ทำเเผนที่เดินดิน รอบนอกรอบใน 12 มิ.ย. 2560

8.30 น. อาบน้ำ-เเต่งตัวที่จะไปศูนย์ฝึก

9.15 น. รับประทานอาหารเช้าที่ศูนย์ฝึก

10.00 น. รดน้ำเเปลงผักเเละถอนหญ้าที่ขึ้นบริเวณรอบเเปลงผัก

11.00 น. ให้อาหารปลา

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. ยกเตาพลังงานเเสงอาทิตย์เอามาไว้ในศูนย์ฝึกเพื่อที่จะเอาไวใช้อบปลาร้า

14.00 น. พักผ่อน ออกมาหาน้ำปั่นดื่ม ที่ร้าน เวียงคำ

15.30 น. กลับมายังศูนย์เพื่อทำเเผนที่เดินดินรอบนอก-รอบใน

17.30 น. เก็บอุปกรณ์เเละเศษกระดาษเพื่อเตรียมตัวกลับบ้าน

18.00 น. เดินทางกลับบ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)