ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560​

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 08.30 น. 19.00 น. ทำปฎิทินชุมชน โครงกลุ่มของหน่วยฝึก


ทำโครงสร้างของหน่วยฝึกทำปฎิทินของชุมชน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)