ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 09:00 น. เดินทางมาถึงที่ศูนย์ฝึกและได้นั่งคิดประเด็นในเรื่องที่จะทำการศึกษา คุณลุงวิฑูรย์ ศรีเกษมได้ให้คำแนะนำ คำชี้แนะ และได้ให้คำปรึกษาให้กับนักศึกษาในการเลือกประเด็นครั้งนี้ ตลอดจนได้ให้ข้อมุลชุมชนบ้านหุบมะกล่ำในการทำ SWOT ครั้งนี้ด้วย


เวลา 11.00 น. ได้ทำการลงพื้นที่และได้ศึกษาในเรื่องของการดูแลรักษาทำความสะอาดและเลี้ยงหมู เลียงวัว


เวลา 12:00 น. พักเที่ยงกินข้าวกลางวัน

เวลา 12:40 - 13:30 น. ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลือก ได้ไปศึกษาข้อมูลและได้พูดคุยกับคุณหมอและสมาชิกในเรื่องประเด็นที่จะศึกษา

เวลา 13:40 - 15:00 น. ได้เดินทางกลับมายังศูนย์อีกครั้งและได้รวบรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทำSWOTชุมชนบ้านหุบมะกล่ำ

เวลา 15:10 - 16:30 น. ได้มาศึกษาหัวข้อประเด็นทั้ง3ประเด็นของแต่ละคู่ และได้พูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มว่าวันต่อไปจะทำการวาดแผนที่ชุมชนหมู่ที่7ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามเเนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)