ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : การมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการกลุ่มโรงงานผลิตน้ำพริกแม่สุสุดใจ ตำบลสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (ลงพื้นที่ครั้งที่ 8)

สวัสดิการของโรงงานน้ำพริก ส.สุดใจ

โรงงานแม่ส. สุดใจมีการดูแลคนในโรงงานเหมือนคนในครอบครัว เพราะคุณแม่คิดว่าถ้าขาดคนงานโรงงานก็อยู่ไม่ได้ ถ้าขาดโรงงานคนงานก็อยู่ไม่ได้ จึงระบบพึ่งพาอาศัยกัน รักใคร่เหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน

- รายได้ขั้นต่ำตามที่รัฐบาลกำหนด

- ประกันสัมคม

- โบันัส

- พาไปเที่ยว สังสรร


พาไปดูดอกทานตะวันพาไปเที่ยวพาเรือ ร่องแพร


แจกน้ำพริกในเทศกาลสงกรานต์
ร่วมกิจกรรมครบ100วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 และแจกก๋วยจั๋บให้กับผู้ที่มาร่วมงาน


พาไปเที่ยวภูกระดึง


พาไปเที่ยวน้ำตก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : การมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการกลุ่ม : กรณีศึกษา กลุ่มน้ำพริกแม่ส. สุดใจ ตำบลสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมความเห็น (0)