ุ69-สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดฝึกอบรมวิทยากรวิจัย แม่ไก่ รุ่น 14

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. จัดฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย แม่ไก่ รุ่นที่ 14 Training for the Trainners ในระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานวิจัยแห่งชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดร.ทิวากร เหล่าลือชาความเห็น (0)