​ความเสี่ยงทางการเงินสำหรับบุคคล

มะลิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การบริหารการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance)

หมายถึง การจัดระเบียบการเงินของบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการรู้จักในการ

จัดหาเงินเข้ามา และใช้จ่ายออกไปอย่างถูกต้อง บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ความสำคัญของการบริหารการเงินส่วนบุคคล

เพื่อให้เราสามารถวางแผนการเงิน ของตนเองและ ครอบครัวได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้คน

ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้จ่ายอย่างถูกต้องในทุกแง่ทุกมุมของชีวิต จะก่อให้เกิดความรู้ในการ

จัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ


ความเสียง คือ โอกาสที่จะเกิดความสูญเสียอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งนำความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่น

หลักการในการพิจารณาความเสี่ยงมีองค์ประกอบ 2 อย่าง

คือ โอกาสที่จะเกิดภัย กับความรุนแรงของผลที่จะได้รับ


เมื่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้น เราจะรับมือกับความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน

ได้ 4 วิธี

1.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

คือการละเว้น ไม่กระทำเรื่องที่เป็นภัย หรือเรื่องที่มีความเสี่ยง

เช่น เราจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการเป็นโรคถุงลมโป่งพองได้ ด้วยการไม่สูบบุหรี่

2.การลดความเสี่ยง

คือการลดกิจกรรมหรือหาทางป้องกันความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสในการเกิดภัยนั้นๆ ให้น้อยลง

เช่น การออกกำลังกายทุกวัน กินอาหารดีมีประโยชน์ ก็จะสามารถลดความเสี่ยงภัยที่จะเกิดกับสุขภาพ

ลดการเจ็บป่วยลงได้

3. การโอนความเสี่ยง

คือการผลักภาระทางการเงินทั้งหมด หรือบางส่วนที่อาจเกิดจากภัยร้ายไปยังบุคคลที่สามหรือบริษัท

ทำประกัน เพื่อลดภาระทางการเงินที่จะสูญเสียโดยตรง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การทำประกันภัยนั่นเอง

4. การรับความเสี่ยงไว้ด้วยตัวเอง

คือการรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไว้กับตัวเอง โดยคำนวณแล้วว่า อยู่ในวิสัยที่รับมือได้ ซึ่งการรับภาระส่วนนี้

มักจะเป็นส่วนที่เจ็บป่วยเล็กน้อย หรือมีปัญหาสุขภาพในระดับปกติของคนทั่วไป เช่น ปวดหัว ตัวร้อน

เป็นไข้ นิดหน่อย ไปหาหมอและจ่ายค่าหมอเล็กน้อยๆนั้นได้ ไม่ต้องไปทำประกันให้ยุ่งยากและเสียเบี้ยที่

อาจไม่คุ้ม


แหล่งที่มา http://www.kiatnakin.co.th/knowledge-detail.php?id...

http://www.drpracha.com/index.php?topic=1074.0

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ความเห็น (0)