ทบทวนวรรณกรรม ความชุก ปัญหาจากการใช้ยา และผลลัพธ์ของการใช้ยาหลายขนาน Prevalence, Drug Related Problems and Outcomes of Polypharmacy Treatment among Patients: Literature Review

sutthipongr
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บทความนี้เป็นบทความที่มาจากการทบทวนวรรณกรรม บทที่ 2 ของวิทยานิพนธ์ เรื่อง การใช้ยาหลายขนานต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในจังหวัดพัทลุง ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสาธารณสุข

ไปยังหน้าเพจทบทวนวรรณกรรม

32753-44403-1-PB.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บล๊อก ของผมความเห็น (0)