แผ่นป้ายสำลีแผ่นป้ายสำลีทำมาจากวัสดุที่มีขนปุกปุย เช่น ผ้าสักหลาดหรือผ้าสำลีที่มีขนหงิกงอสั้นยาวไม่เท่ากัน ตัวแผ่นป้ายอาจใช้ไม้อัด

กระดาษอัด กระดาษแข็ง แผ่นโฟม หรือกระดาษชานอ้อย ควรมีขนานไม่น้อยกว่า 26 x 30 นิ้ว สื่อประกอบแผ่นป้ายส่วนมากทำจากกระดาษแข็ง เช่น กระดาษชาร์จ กระดาษโปสเตอร์แข็ง ทำเป็นรูปภาพหรือทำเป็นข้อความติดเป็นตัว เป็นชิ้นด้านหลังติดด้วยกระดาษทรายชนิดหยาบเบอร์ 5 จึงจะมีคุณภาพ

สื่อประกอบแผ่นป้ายที่นิยมใช้อาจเป็นตัวแสดงที่มุ่งเสนอข้อมูลให้ผู้เรียนเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา การวิวัฒนาการ วัฏจักรของสิ่งต่างๆ หรือเรื่องราวที่มีการเคลื่อนที่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงสลับไปมา หรือรูปสัตว์ต่างๆ รูปทรงต่างๆ


การผลิตแผ่นป้ายสำลี

วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายสำลี

1. วัสดุที่เรียบและแข็ง เช่น ไม้อัด กระดาษอัด ขนาดไม่น้อยกว่า 26 x 30 นิ้ว

2. ผ้าสำลีสีอ่อน

3. เครื่องเย็บ กาวลาเทกซ์

4. กระดาษทรายหยาบเบอร์ 5

5. ดินสอ ไม้บรรทัด เชือก มีด


วิธีทำแผ่นป้ายสำลี

1. ขึงผ้าสำลีลงบนไม้อัดให้ตึงและเรียบสนิท จากนั้นพับหุ้มขอบไปทางด้านหลังใช้เครื่องเย็บหรือใช้กาวลาเทกซ์ก็ได้ ถ้าต้องการให้ใช้ได้ทั้งสองด้าน ทำโดยหุ้มทั้งสองด้าน หรืออีกด้านหนึ่งทำเป็นกระเป๋าผนังก็ได้

2. นำกระดาษทรายมาติดด้านหลังบัตรคำหรือบัตรภาพ เพื่อให้เกาะติดกับแผ่นป้าย


การรักษาแผ่นป้ายสำลี

1. ใช้แปรงขนอ่อนๆ แปรงลงบนผ้าสำลีเบาๆ เพื่อให้ขนปุกปุยติดเกาะกับบัตรคำ บัตรภาพ หรือตัวแสดงได้ง่าย

2. ควรจัดเก็บสื่อประกอบแผ่นป้ายให้อยู่ในลักษณะแบนราบ ไม่โค้งงอ จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ไว้ในกล่องหรือซองเพื่อสะดวกต่อการใช้


ประโยชน์แผ่นป้ายสำลี

1. ใช้ติดบัตรคำ บัตรภาพ หรือตัวแสดงต่างๆ

2. ใช้ประกอบการสอน การอธิบาย การเล่าเรื่อง นิทานต่างๆ

3. ใช้แสดงการเปลี่ยนแปลงและแสดงลำดับภาพ

4. ใช้ประกอบการอธิบายที่มีภาพเป็นชุด

5. สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก

6. วัสดุหาง่ายและสามารถผลิตเองได้


ข้อจำกัด

1. ไม่เหมาะสำหรับผู้เรียนกลุ่มใหญ่


รัตร์นรี มูลแก้ว

19 มีนาคม 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์ความรู้นวัตกรรมความเห็น (0)