​ชีวิตที่พอเพียง : 2876a. เทคโนโลยี บิ๊กเดต้า อวยประโยชน์แก่เกษตรกรรายย่อย

ปัญหาความยากจน มีความซับซ้อน แก้ด้วยเทคโนโลยีโดดๆ ไม่มีทางสำเร็จ

ชีวิตที่พอเพียง : 2876a. เทคโนโลยี บิ๊กเดต้า อวยประโยชน์แก่เกษตรกรรายย่อย

วารสาร Science ฉบับวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ลงคอลัมน์ Editor’s Choice แนะนำผลงานวิจัยเด็ด เรื่อง Remote sensing for analyzing small farm yieldsโดยสรุปมาจากรายงานวิจัยเรื่อง Satellite-based assessment of yield variation and its determinants in smallholders farm systems ตีพิมพ์ในวารสาร PNAS ซึ่งอ่านบทคัดย่อได้ ที่นี่ และอ่านรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่

สาระสำคัญคือ เขาต้องการหาทางเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรรายย่อย เพื่อลดความยากจนและเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมกำลังขยายสูง (ระดับ ๑ เมตร) ประกบกับข้อมูลสำรวจภาคพื้นดิน นำมาทำนายผลิตภาพของไร่ข้าวโพดได้แม่นยำ รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการทำฟาร์มให้ได้ผลิตภาพเพิ่มขึ้นได้ ในระดับรายย่อย รายงานนี้มีรายละเอียดเชิงเทคนิคมาก โดยเขาไปทดลองในประเทศเคนยา

ในฐานะลูกเกษตรกรตัวจริง ผมเถียงสุดฤทธิ์ ว่าแม้รายงานผลการวิจัยนี้ดีเยี่ยมในเชิงเทคนิค แต่เป็นมิจฉาทิฐิในเชิงนโยบายลดความยากจนของเกษตรกรรายย่อย (พ่อแม่ของผมอยู่ในกลุ่มนี้) เทคโนโลยีตามในรายงานนี้ ในที่สุดจะให้คุณแก่คนรวยหรือนายทุน ไม่ใช่ให้คุณแก่คนจน เพราะเกษตรกรรายย่อยจะพ้นความยากจนต่อเมื่อสามารถขายผลผลิตได้ราคาดี ราคาขายมากกว่าราคาทุนมากๆ

และหากมองในระดับประเทศ ประเทศยากจน ควรหาทางเจรจาให้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเป็นข้อมูลสาธารณะ เพื่อจะได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของ big data อวยประโยชน์แก่เกษตรกรรายย่อยได้อย่างแท้จริง มิฉนั้น ความก้าวหน้านี้ จะสร้างผลประโยชน์แก่วงการธุรกิจรายใหญ่ เป็นประโยชน์แก่ประเทศรวย เป็นหลัก เกษตรกรรายย่อย และประเทศยากจน ก็จะยังยากจนเช่นเดิม

ปัญหาความยากจน มีความซับซ้อน แก้ด้วยเทคโนโลยีโดดๆ ไม่มีทางสำเร็จ

วิจารณ์ พานิช

๑๘ มี.ค. ๖๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

I agree with your comment above.

Big data needs big money (for data collection and data processing). Only governments or big corporates can afford to the technologies in big data. The big fish do not have interests of small fish in their mind.

Small is beautiful and fulfilling for those living 'inside' the environment/farm/forest/river/sea where Nature reveals her phenomena in details (by physical laws). They have advantage of seeing or experiencing things as they are along their development path.