170317-2 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Clique & click & coterie

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.03.17

Ref.#596356


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “clique”

(สะกดการออกเสียง ลากยาว) ว่า “KLEEK

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “claque”

(สะกดการออกเสียง สั้น) ว่า “KLAK

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “coterie”

(สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ แรก) ว่า “KOH-tuh-ree”


Common Errors In English Usage

อธิบาย การใช้ “clique” และ “click”

ว่าใช้ “clique”หมายถึง

“กลุ่มคนจำนวนน้อยอยู่ร่วมกันและมักคิดว่าดี/เก่งกว่าคนอื่น”

ที่ นักเรียน มักไม่ชอบเมื่อถูกจัดแบ่งเช่นนั้น และชอบจะ สะกดผิดเป็น “click”

โดยที่คำ “clique” มี รากจากภาษา French ซึ่งมี คำพ้องว่า “claque”

ความหมายของ “claque” คือ กลุ่มคนที่จัดตั้ง

“เพื่อสนับสนุนโดยการปรบมือตามสั่ง” ในการแสดง/การปราศรัย


Dictionary of Problem Words and Expressions

ให้คำจำกัดความ “clique” (ที่ชอบจะออกเสียง ยาวว่า KLEEK) ว่าคือ

“กลุ่มคนจำนวนน้อยที่มีสิทธิพิเศษ” เช่นเดียวกับคำ “coterie”

แต่ตาม ปกติ จะใช้ “clique” ให้แสดง ความหมาย ในเชิงที่

‘contempt’ = (ดูถูก/ดูหมิ่น) หรือ

‘derision’ = (เย้ยหยัน/เยาะเย้ย)

โดยใช้กับ “บุคคล ผู้สำคัญตัวเองว่า เก่ง/ยิ่งใหญ่/มีอำนาจและทำอย่างเห็นแก่ตัว”

ส่วนคำ “coterie” มีการนำมา ใช้น้อยกว่า ในความหมายว่า ‘contempt’

และมักใช้มากกว่า กับ “กลุ่มคนในงานศิลปะ”

แทนที่จะใช้กับสังคมอื่นทั่วไป เช่น

‘Barbara belongs to s snobbish clique of the country club set.’

‘The club is dominated by a small clique of intellectuals.’

‘The girls have their own little clique.’

‘This performance is designed for a coterie of dedicated lovers of music.’

‘A literary coterie.’

‘A coterie of friends and advisers.’

‘His work attracted a coterie of admirers in the US.’

‘She found herself elected to an honorary membership of the smartest coterie.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)