คำสันธาน

คำสันธาน หรือ Conjunction คือ คำที่ใช้เชื่อมระหว่างประโยคต่อประโยค คำต่อคำ หรือระหว่างกริยาต่อกริยา เช่น

>>เชื่อมระหว่างประโยคกับประโยค

I like dogs,but she likes cats.

ฉันชอบสุนัข แต่หล่อนชอบแมว

>>เชื่อมระหว่างคำกับคำ

A pen and book are on a table.

ปากกาและหนังสืออยู่บนโต๊ะ

>>เชื่อมระหว่างคำกริยากับกริยา

Tom sings and dances in his birthday party.

ทอมร้องเพลงและเต้นในงานวันเกิดของเขา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmpprepความเห็น (0)