คำบุพบท(Preposition)

คือคำที่ใช้เชื่อมความ แสดงความเกี่ยวข้อง ตำแหน่ง เวลา และความสัมพันธ์ของคำนามหรือคำสรรพนามกับคำอื่นๆในประโยคซึ่งคำบุพบทตัวหนึ่งนั้นสามารถแสดงความหมายได้หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับความหมายที่ต้องการจะสื่อในประโยค ด้วยเหตุนี้เราจะไม่ดูที่ประเภทของมันเหมือนอย่างที่เราเรียนคำคุณศัพท์หรือคำวิเศษณ์ อย่างที่ผ่านมาข้างต้น แต่เราจะมาดูคำบุพบทตัวที่เรามักใช้กันบ่อยๆ แทน ว่ามันแสดงความหมายอะไรได้บ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmpprepความเห็น (0)