หากไม่มีความหวัง

มนุษย์เราสามารถอยู่ได้ 40 วัน โดยปราศจากอาหาร
ประมาณ 3 วันหากปราศจากน้ำ
ประมาณ 8 นาที หากขาดอากาศหายใจ
แต่อยู่ได้เพียงแค่วินาทีเดียว หากปราศจากความหวัง

Man can live about forty days without food
About three days without water
About eight minutes without air
But only for one second without hope

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Translantionความเห็น (0)