คำเป็น คำตาย

คำเป็นคือคำที่ประสมสระเสียงยาว และมีตัวสะกดในแม่ กง กน กม เกย เกอว

คำตายคือคำที่ประสมสระเสียงสั้น และมีตัวสะดในแม่ กก กด กบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คำเป็นคำตายความเห็น (0)