ภาวะผู้นำทางจิตวิญญาณ : ปลุกจิตวิญญาณแห่งความดี

โดยธรรมชาติแล้วจิตใจของคนเรานั้นมีทั้งด้านความดี อย่างความรัก ความเมตตาความสงสาร เป็นต้น และด้านความชั่วร้ายฝังอยู่ในจิตใจ แล้วทำอย่างไรคนเราจึงจะแสดงออกในด้านความดีให้มากกว่าด้านความชั่วร้ายหรือให้ด้านความชั่วร้ายนั้นหมดไป คนเราก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขรวมทั้งทุกสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมโลกกันกับมนุษย์ก็จะพลอยมีความสุขไปด้วย แต่นับวันมนุษย์กลับยิ่งเห็นแก่ตัว เบียดเบียนเพื่อนร่วมโลก เพื่อความสุขสบายของมนุษย์แล้วมนุษย์กล้าที่จะทำลายสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ จึงต้องถามว่า..มนุษย์คือผู้เจริญจริงหรือไม่ ?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีชีวิตและจิตวิญญาณความเห็น (0)