170301-2 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Censer & censor & censure

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.02.28

Ref.#596221


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “censer” และ “censor”

ออกเสียงเหมือนกัน เน้น พยางค์ แรก ว่า “SEN-ser”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “censure”

(เน้น พยางค์ แรก) ว่า “SEN-sher”


A2Z of Correct English Common Error in English

ให้ความหมาย “censer”

คือ “ภาชนะสำหรับเผาเครื่องหอม” (incense)

ระหว่างการทำ “พิธีกรรม ทางศาสนา” (religious ceremonies)

โดยเฉพาะชนิด ที่มีโซ่ร้อยห้อยไว้และแกว่งไปมาให้กลิ่นกระจาย

‘He used a lovely ornamented censer.’

ส่วน “censor” หมายถึง

“บุคคลผู้ทำการ ตรวจสอบ” หนังสือ ภาพยนตร์ และอื่นๆ

ก่อนตัดสินว่า สิ่งนั้นเหมาะสมหรือไม่ ที่จะแสดงต่อสาธารณะ

มีอำนาจตัดทอนส่วนที่เห็นว่า น่ารังเกียจ ผิดศีลธรรม หรือคุกคามทางการเมือง

‘The news reports had been heavily censored.’

‘This magazine is censored by the government.’

‘My mail was being censored.’

‘The media may be censored especially on defense issues.’

และ “censure” คือ “to condemn” หรือ “to find fault” เช่น

‘The superintendent will censure you for laziness.’

‘He was censured for leaking information to the press.’

‘Angry delegates offered a resolution of censure against the offenders.’

‘A judge was censured in 1983 for a variety of types of injudicious conduct.’

Oxford Dictionary of English และ

New Oxford American Dictionary

อธิบายการใช้ “censure” และ “censor”

ที่ผู้ใช้มักสับสน ในความหมายที่แตกต่าง

ทั้งสองคำ ใช้เป็นได้ทั้ง กริยา และ นาม

โดย “censure” หมายถึง “express severe disapproval of”

และ “criticize harshly” หรือ “harsh criticism” เช่น

‘The country was censured for human rights abuses.’

โดย “censor” หมายถึง “to examine” “scrutinize” “revise”

และ “suppress unaccepted parts of it” เช่น

‘The letters she received were censored.’

หรือ หมายถึง บุคคลผู้กระทำการ “censor”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)