ผ่านไป 1 โมดูล การเรียนรู้ เพื่อการจัดการความรู้

อานนท์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพภาคเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้

ระยะเวลา 3 วันที่ได้อยูกับกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องของการจัดการความรู้ หรือ Know ledg management เป็นองค์ความรู้ที่เรามีอยู่แล้วแต่ไม่ได้มีการจัดระบบทางความคิด การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงานและการบันทึกการเรียนรู้ เช่น การใช้การสื่อสารในรูปแบบต่างๆโปรแกรมหรือ software และการบันทึกลงเวปไซต์ การแชร์ข้อมูลองค์ความรู้ใหม่ๆให้เครือข่ายได้รับรู้และเราก็นำมาเป็นแนวเพื่อการปรับปรุงงานในองค์กรและพัฒนาโครงการที่สำคัญ องค์ความรู้เหล่านี้จะติดตัวเราตลอดไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ด้วยตนเองความเห็น (0)