วิธีตั้งสายกีตาร์ให้เสียงไม่เพี้ยน

ข้อมูลการตั้งสายกีตาร์

 • สายที่ 1 จะต้องมีระดับเสียง E หรือเสียง มี (สูง)
 • สายที่ 2 จะต้องมีระดับเสียง B หรือเสียง ที
 • สายที่ 3 จะต้องมีระดับเสียง G หรือเสียง โซล
 • สายที่ 4 จะต้องมีระดับเสียง D หรือเสียง เร
 • สายที่ 5 จะต้องมีระดับเสียง A หรือเสียง ลา
 • สายที่ 6 จะต้องมีระดับเสียง E หรือเสียง มี (ต่ำ)

  ทฤษฎีการตั้งสาย

  กีต้าร์การตั้งสายกีต้าร์ สามารถทำได้โดยเริ่มตั้งสายกีต้าร์จากสายล่างสุดก่อน สายล่างสุดจะเป็น key Eหากมีเครื่องตั้งสายกีต้าร์ ก็สามารถเทียบกับเครื่องทีละสายได้เลย แต่สำหรับเพื่อน ๆ ที่ไม่มีเครื่องตั้งสายให้ยึดเอาเส้นล่างสุดเป็นหลักก่อน จากนั้นทำตามขั้นตอนการตั้งสายกีต้าร์ ดังต่อไปนี้การตั้งสายกีต้าร์
  • สายที่ 1 เทียบ 2 ให้ทำการกดสายที่ 2 เฟรตที่ 5 แล้วดีดสาย 2 กับ 1 พร้อมกันลองฟังดูว่าเสียงที่เกิดขึ้นจาก 2 สายนี้เป็นเสียงเดียวกันหรือไม่หากเป็นเสียงตรงกันไม่เกิดเสียงวน ก็แสดงว่าตั้งสายกีต้าร์ 2 สายนี้ตรงแล้วการตั้งสายกีต้าร์
  • สายที่ 2 เทียบ 3 ให้ทำการกดสายที่ 3 เฟรตที่ 4 แล้วดีดสาย 3 กับ 2 พร้อมกันลองฟังดูว่าเสียงที่เกิดขึ้นจาก 2 สายนี้เป็นเสียงเดียวกันหรือไม่หากเป็นเสียงตรงกันไม่เกิดเสียงวน ก็แสดงว่าตั้งสายกีต้าร์ 2 สายนี้ตรงแล้วการตั้งสายกีต้าร์
  • สายที่ 3 เทียบ 4 ให้ทำการกดสายที่ 4 เฟรตที่ 5 แล้วดีดสาย 4 กับ 3 พร้อมกันลองฟังดูว่าเสียงที่เกิดขึ้นจาก 2 สายนี้เป็นเสียงเดียวกันหรือไม่หากเป็นเสียงตรงกันไม่เกิดเสียงวน ก็แสดงว่าตั้งสายกีต้าร์ 2 สายนี้ตรงแล้วการตั้งสายกีต้าร์
  • สายที่ 4 เทียบ 5 ให้ทำการกดสายที่ 5 เฟรตที่ 5 แล้วดีดสาย 5 กับ 4 พร้อมกันลองฟังดูว่าเสียงที่เกิดขึ้นจาก 2 สายนี้เป็นเสียงเดียวกันหรือไม่หากเป็นเสียงตรงกันไม่เกิดเสียงวน ก็แสดงว่าตั้งสายกีต้าร์ 2 สายนี้ตรงแล้วการตั้งสายกีต้าร์
  • สายที่ 5 เทียบ 6 ให้ทำการกดสายที่ 6 เฟรตที่ 5 แล้วดีดสาย 6 กับ 5 พร้อมกันลองฟังดูว่าเสียงที่เกิดขึ้นจาก 2 สายนี้เป็นเสียงเดียวกันหรือไม่หากเป็นเสียงตรงกันไม่เกิดเสียงวน ก็แสดงว่าตั้งสายกีต้าร์ 2 สายนี้ตรงแล้ว
  • เวลาตั้งสายกีต้าร์ ให้เริ่มตั้งจากสาย 1 ไล่ขึ้นไปจนถึงสาย 6 โดยการกดที่ สาย 2 แฟร็ต 5 ดีดทั้งสองสาย แล้วปรับสาย 2 ให้ตรงกับสาย 1 ทำวิธีนี้ไล่ไปจนถึงสาย 6
  • แต่ทว่า ในวีดิโอสอนให้ปรับสายเปล่าซึ่งจะทำให้ปรับได้ง่ายกว่า โดยให้เริ่มต้นตั้งแต่สาย 6 ไล่ลงไปจนถึงสาย 1 แทน คือ
   1. ตั้งสาย 6 ให้ตรง
   2. ตั้ง สาย 5 โดยกดที่แฟร็ต 5 ของสาย 6 ปรับสาย 5 (เปล่า) ให้ตรงกับสาย 6 (แฟร็ต 5)
   3. ตั้ง สาย 4 โดยกดที่แฟร็ต 5 ของสาย 5 แล้วปรับสาย 4 ให้ตรงกับสาย 5 (แฟร็ต 5)
   4. ตั้ง สาย 3 โดยกดที่แฟร็ต 5 ของสาย 4 แล้วปรับสาย 3 ให้ตรงกับสาย 4 (แฟร็ต 5)
   5. ตั้ง สาย 2 โดยกดที่แฟร็ต 4 ของสาย 3 แล้วปรับสาย 2 ให้ตรงกับสาย 3 (แฟร็ต 4)
   6. ตั้ง สาย 1 โดยกดที่แฟร็ต 5 ของสาย 2 แล้วปรับสาย 1 ให้ตรงกับสาย 2 (แฟร็ต 5)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกสมาธิทำอานาปานสติความเห็น (0)