อนิจจา เมืองไทย ในวันนี้

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ฝ่ายหนึ่งมี กฎหมาย อยู่ในมือ

อีกฝ่ายหนึ่ง ดึงดื้อ ถือทิฐิ
อีกพวกคอย ยุแยก แตกกันซิ
อีกฝ่ายริ เป็นมือสาม ตามก่อกวน
อีกฝ่ายอ้าง ศาสนา สาธุชน
อีกฝ่ายบ่น หนีกฎหมาย สลายด่วน
อีกฝ่ายบอก ยุติธรรม ตามกระบวน
อีกฝ่ายล้วน ศรัทธามั่น กตัญญูู
อีกฝ่ายบอก การเมือง เรื่องกลั่นแกล้ง
อีกฝ่ายแสร้ง เสือกไส เอาให้อยู่
อีกฝ่ายมา ด้วยใจ ไม่รับรู้
อีกฝ่ายสู้ เพราะจนตรอก ล้อมคอกมา
อีกฝ่ายว่า ไม่ใช่พุทธ แสนสุดโต่ง
อีกฝ่ายโพล่ง เสียงจุ๊จุ๊ ว่ามุสา
อีกฝ่ายบอก ก็ถือศีล กินสองเวลา
อีกฝ่ายว่า กิริยา น่าประณาม
อีกฝ่ายว่า รุนแรง แกล้งใส่ไคล้
อีกฝ่ายว่า ถูกไล่ ถูกเหยียดหยาม
อีกฝ่ายว่า อีกฝ่ายเหลว ถึงเลวทราม
อีกฝ่ายถาม สวนรัวรัว ใครชั่วจริง
นี่แหละคือ บรรยากาศ ชาติไทยแลนด์
ณ ดินแดน ปรองดอง ของยอดยิ่ง
โลกจับตา ว่าเป็นอย่าง ที่อ้างอิง
หรือเป็นสิ่ง ชวนเชื่อ เพื่ออำพราง
ว่าที่แท้ เมืองไทย ยุ่งไม่หยุด
เป็นเมืองพุทธ แต่ชื่อ คือภาพสร้าง
ที่แท้ความเป็นไทย ใกล้อับปาง
ต่่างฝ่ายต่าง เมินชอบผิด คิดแต่ตัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)