วันที่ 43 ความประทับใจในตัวครูพี่เลี้ยง... (6 กุมภาพันธ์ 2559)

จากการฝึกประสบการณ์ใน 1 ภาคเรียนที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณ คุณครูพี่เลี้ยงประจำวิชาทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นางจันทร์ทิมา คำบอนพิทักษ์ และ นางจันทร์จิรา สมผัด มากๆ เลยนะครับ ที่ได้คอยดูแล และให้คำแนะนำ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิควิธีการสอน รวมถึงกลวิธีต่างๆในการควบคุมพฤติกรรมเด็กเล็ก และการรับมือกับปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจากนักเรียน และจากผู้ปกครอง ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากเลยครับ ผมจะนำคำแนะนำ และสิ่งได้รับมาปรับปรุงแก้ไขในการทำงานครั้งต่อๆไป ขอบพระคุณมากครับนางจันทร์ทิมา คำบอนพิทักษ์

ครูพี่เลี้ยง วิชา คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4นางจันทร์จิรา สมผัด

ครูพี่เลี้ยง วิชา หน้าที่พลเมือง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)