วันที่ 40 ความภาคภูมิใจในการสอน... (31 มกราคมคม 2559)

จากการได้มาฝึกสอนที่โรงเรียนนี้ ผมได้รับหน้าที่ในการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชาคณิตศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากและท้าทายมากๆ เพราะว่าในภาคเรียนที่ 1 เคยสอนแต่เด็กเล็ก ๆ มา และก็ไม่รู้ว่าถ้าสอนนักเรียนที่โต ๆ บรรยากาศการเรียนจะเป็นอย่างไร แรก ๆ ก็อาจจะต้องใช้เวลาซักพักในการปรับตัวซักพัก แต่พอผ่านช่วงแรกมาได้ ก็รู้สึกสอนสนุก เพราะว่านักเรียนโตจะฟังคำสั่งรู้เรื่องกว่า และสั่งให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ง่ายกว่า จึงสามารถที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย และจากการสังเกตดูนักเรียนในขณะทำกิจกรรมที่เราเตรียมมา นักเรียนก็ชื่นชอบ และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี การเรียนการสอนจึงรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขมาก เป็นสิ่งที่น่าประทับใจมาก ๆ ครับบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)