วันที่ 25 มอบเข็มกลัดให้กับบรรณารักษ์น้อย... (26 ธันวาคม 2559)

จากกิจกรรม Library Super Model ที่ได้ผ่านพ้นไปนั้น ยังเหลือรางวัลที่ยังไม่ได้มอบให้ ผู้เข้าประกวดอีก 1 รางวัล นั่นก็คือ รางวัล Popular Vote วันนี้ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า จึงได้จัดพิธีมอบรางวัล Popular Vote 2016 ในกิจกรรม Library Super Model 2016 และพิธีมอบเข็มกลัดบรรณารักษ์น้อยให้กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบรรณารักษ์น้อยทั้ง 15 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านหัวหน้าฝ่ายวิชาการ นางสุจิรา จิรัสจรัสตระกูล เป็นผู้มอบรางวัลและเข็มกลัด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)