วันที่ 35 กิจกรรมทำเครื่องร่อน เรามาเหินเวหากัน ( 18 มกราคม 2560 )

สวัสดีวันพุธแสนสดใส วันนี้เด็กน้อย ป 5/3 และ ป 5/4 มีกิจกรรมสนุกๆให้ทำอีกแล้ว เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ โดยให้นักเรียนประดิษฐ์ เครื่องร่อนจากโฟม ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมในช่วงเช้าทั้งหมด

การทำกิจกรรมนี้มีความอันตรายอยู่นิดหน่อย เพราะต้องใช้คัตเตอร์ในการตัดโฟม

เด็กบางคนสามารถทำได้ด้วยตนเอง บางคนใช้คัตเตอร์ไม่เป็น ซึ่งนั้นก็คือ หน้าที่ของครู

สอนคนให้เป็นคนยังไม่พอ ต้องสอนการใช้คัตเตอร์ให้ถูกวิธีด้วย


ครูอิ๋วตั้งใจสอนมาก


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาววนัญญา บุญเรือง (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)