วันที่ 22 กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า และแก้ตัวการขายของกิจกรรมเสริม IS ( 15 ธันวาคม 2559 )

สวัสดีวันพฤหัสที่แสนสดใส เช้าวันนี้อากาศดีมาก มากซะจนอยากกลับไปนอนต่อ ^^

ตอนรับตอนเช้าด้วยกิจกรรมสนุกสนาน หลังจากการเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จ

ซึ่งก็คือการแสดง การเต้นแอโรบิคประกอบเพลง ของนักเรียนที่เข้าโครงการ To Be Number One

ซึ่งการแสดงนี้เป็นการแสดงที่น้องๆ ใช้เวลาฝึกเป็นอย่างมาก เพื่อนำไปแข่งขันการเต้นใน
โครงการของ To Be Number One

เป็นการสร้างสีสันอย่างมากให้แก่นักเรียนในโรงเรียน และถือเป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่อีกด้วย



ช่วงเช้านักเรียนโครงการคณิตภาษาได้มีการจัดกิจกรรม การขายของ เพื่อแก้ตัวหลังจากที่ทำกิจกรรมไปเมื่อวาน ซึ่งก็คือ การขายอาหารที่เกี่ยวกับข้าว เด็กบางกลุ่มขายของขาดทุน ครูประจำชั้นจึงให้นักเรียนได้แก้ตัวใหม่ โดยการให้มาขายอาหารวันนี้อีกครั้ง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาววนัญญา บุญเรือง (ภาคเรียนที่ 2/2559)



ความเห็น (0)